Värnskatten slopas

Värnskatten är den femprocentiga statliga skatt som tas ut på inkomster som överstiger den övre skiktgränsen. Finansdepartementet har nu tagit fram ett förslag om att slopa värnskatten. Förslaget innebär att den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt försvinner och att det blir endast 20% statlig inkomstskatt på all inkomst som överstiger den nuvarande nedre skiktgränsen. Den övre skiktgränsen för beskattningsåret 2019 är 689 300 kr, vilket innebär en brytpunkt på 703 000 kr. Om denna slopas finns bara en enda skiktgräns (vilken för beskattningsåret 2019 är 490 700 kr, vilket innebär en brytpunkt på 504 400 kr) för statlig inkomstskatt från och med beskattningsåret 2020.

Kommentera