Utvidgning av RUT-avdraget

RUT-avdraget höjs från och med 1 juli 2019 till 50000 kr även för de personer som inte har fyllt 65 år.

Kommentera